Oficiálne stránky neziskovej organizácie EuroEduca Svidník
Oficiálne stránky neziskovej organizácie EuroEduca Svidník

EuroEduca, n.o. je dynamicky rozvíjajúcou sa neziskovou organizáciou, ktorá od svojho vzniku napĺňa svoje poslanie. Pri realizácii aktivít aktívne spolupracujeme s orgánmi štátnej správy a samosprávy, organizáciami tretieho sektora a klientmi, ktorí prejavili záujem o spoluprácu v oblasti ďalšieho vzdelávania, sociálnej pomoci a otázok zamestnanosti

Potreba reagovať na požiadavky celoživotného vzdelávania, trhu práce, partnerov a klientov nás motivuje k čoraz väčšiemu skvalitňovaniu služieb.

Ak Vás myšlienka spolupráce oslovila, napíšte nám alebo nás navštívte, či kontaktujte. Tím neziskovej organizácie EuroEduca, je pripravený reagovať na Vaše výzvy, ponuky, podnety a žiadosti.  manažérske vzdelávanie podľa požiadaviek klienta
  rekvalifikácie
  tréningy a kurzy
  organizovanie kultúrnych, športových a charitatívnych podujatí
  vypracovanie podnikateľských zámerov
  vypracovanie projektov pre podnikateľskú činnosť
  vypracovanie projektov k výzvam na čerpanie prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ
  poradenskú a konzultačnú činnosť v oblastiach sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
  poradenskú a konzultačnú činnosť pri využívaní zdrojov štrukturálnych fondov EÚ


Projekty EU
  Ústredie práce soc. vecí a rodiny v Bratislave
  Mesto Košice, Mesto Komárno, Mesto Giraltovce, Mesto Čadca, Mesto Stropkov
  ÚPSVaR Vranov nad Topľou, ÚPSVaR Stropkov, ÚPSVaR Bardejov, ÚPSVaR Kežmarok, ÚPSVaR Stará Ľubovňa, ÚPSVaR Liptovský Mikuláš
  Podduklianská knižnica Svidník, 2. ZŠ Stropkov, ZŠ 1.mája Snina, ZŠ a MŠ Bukovce, ZŠ a MŠ Kolbovce, 1.ZŠ Svidník, DSS Stropkov, Detský domov Svidník, Detský domov Hostovice, Gymnázium M. Kováča Banská Bystrica
  SAO, a.s. Lučenec, Queen Style Wood, s.r.o. Lučenec, Duplan s.r.o. Kriváň, Poľana s.r.o. Zvolen, DPD Humenné, Alfa stav s.r.o. Stropkov, AUTOPAL Stropkov, CVČ Giraltovce
  Noviny Dukla Svidník
  VK Slávia Svidník - účastník volejbalovej extraligy mužov
  Elmax, a.s. Žilina, IVS Stará Ľubovňa, Chata Pieniny s.r.o. Stará Ľubovňa
  MaB Stav Stropkov, LEKI s.r.o. Banská Bystrica, Pekáreň Šandal
  Pekáreň Mlynárovce, PetCar s.r.o. Košice, Ekokonštrukta Košice
  Tlačiareň Svidnícka s.r.o. Svidník, Z. Nová s.r.o. Žilina, Starvys s.r.o. Fiľakovo
  Vanapo s.r.o. Svidník